สรุปรายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย

หนังสือสั่งการ

[25/06/53] สรุปผลการสัมมนาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
[18/06/53] แผนที่ไปโรงแรมอะเดรียติด พาเลซ
[12/05/53] ให้รายงานจำนวนลูกหนี้นอกระบบเป็นครั้งสุดท้าย
[07/05/53] สรุปผลการประชุมหนี้ กระทรวงการคลัง(4 พ.ค.53)
[29/04/53] ยืนยังความถูกต้องของลูกหนี้ที่ได้รับจากคลังจังหวัด


การรายงาน นรบ.1

1. รายงานครั้งที่ 1
2. รายงานครั้งที่ 1 (17 มี.ค. 53)
3. รายงานครั้งที่ 1 (23 มี.ค. 53)


การรายงาน นรบ.2

* จัดเรียงลำดับสูงสุดไปน้อยสุด ตามผลการดำเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดคิดเป็นร้อยละ(โดยนำช่องที่ 10 รวมทั้งสิ้นมาคิดร้อยละ)

1. รายงานครั้งที่ 1 จันทร์ที่ 22 ก.พ. 2553
2. รายงานครั้งที่ 2 จันทร์ที่ 1 มี.ค. 2553
3. รายงานครั้งที่ 3 จันทร์ที่ 8 มี.ค. 2553
4. รายงานครั้งที่ 4 พฤหัสฯที่ 18 มี.ค. 2553
5. รายงานครั้งที่ 5 พุธที่ 24 มี.ค. 2553
6. รายงานครั้งที่ 6 อังคารที่ 30 มี.ค. 2553
7. รายงานครั้งที่ 7 พุธที่ 7 เม.ย. 2553
8. รายงานครั้งที่ 8 อังคารที่ 20 เม.ย. 2553
9. รายงานครั้งที่ 9 อังคารที่ 20 เม.ย. 2553
10. รายงานครั้งที่ 10 พฤหัสฯที่ 29 เม.ย. 2553
11. รายงานครั้งที่ 11 อังคารที่ 4 พ.ค. 2553
12. รายงานครั้งที่ 12 อังคารที่ 11 พ.ค. 2553
13. รายงานครั้งที่ 13 อังคารที่ 25 พ.ค. 2553
14. รายงานครั้งที่ 14 อังคารที่ 1 มิ.ย. 2553 (รายงานครั้งสุดท้าย/เสร็จสิ้น)


การรายงาน นรบ.3

1. รายงานครั้งที่ 1 อังคารที่ 4 พ.ค. 2553
2. รายงานครั้งที่ 2 อังคารที่ 11 พ.ค. 2553
3. รายงานครั้งที่ 3 อังคารที่ 25 พ.ค. 2553
4. รายงานครั้งที่ 4 อังคารที่ 1 มิ.ย. 2553
5. รายงานครั้งที่ 5 พุธที่ 9 มิ.ย. 2553
6. รายงานครั้งที่ 6 อังคารที่ 22 มิ.ย. 2553
7. รายงานครั้งที่ 7 พุธที่ 30 มิ.ย. 2553
8. รายงานครั้งที่ 8 ศุกร์ที่ 9 ก.ค. 2553
9. รายงานครั้งที่ 9 อังคารที่ 13 ก.ค. 2553
10. รายงานครั้งที่ 10 พุธที่ 21 ก.ค. 2553
11. รายงานครั้งที่ 11 พฤหัสฯที่ 29 ก.ค. 2553
12. รายงานครั้งที่ 12 พฤหัสฯที่ 05 ส.ค. 2553
13. รายงานครั้งที่ 13 พฤหัสฯที่ 10 ส.ค. 2553
14. รายงานครั้งที่ 14 พุธที่ 18 ส.ค. 2553
15. รายงานครั้งที่ 15 พุธที่ 25 ส.ค. 2553
16. รายงานครั้งที่ 16 พฤหัสฯที่ 2 ก.ย. 2553
17. รายงานครั้งที่ 17 พฤหัสฯที่ 30 ก.ย. 2553
18. รายงานครั้งที่ 18 พฤหัสฯที่ 30 ก.ย. 2553
19. รายงานครั้งที่ 19 พฤหัสฯที่ 30 ก.ย. 2553
20. รายงานครั้งที่ 20 พฤหัสฯที่ 30 ก.ย. 2553
21. รายงานครั้งที่ 21 อังคารที่ 05 ต.ค. 2553
22. รายงานครั้งที่ 22 อังคารที่ 12 ต.ค. 2553
23. รายงานครั้งที่ 23 พฤหัสฯที่ 21 ต.ค. 2553
24. รายงานครั้งที่ 24 พฤหัสฯที่ 28 ต.ค. 2553
25. รายงานครั้งที่ 25 อังคารที่ 2 พ.ย. 2553
26. รายงานครั้งที่ 26 พฤหัสฯที่ 11 พ.ย. 2553


การรายงาน นรบ.5

1. รายงานครั้งที่ 1 ศุกร์ที่ 9 ก.ค. 2553


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สรุปยอดลูกหนี้จากกรมบัญชีกลาง
สไลด์คำอธิบาย นรบ.


ข้อมูลหนี้นอกระบบแยกตามจังหวัด

กระบี่ ตาก พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด สระแก้ว
กาญจนบุรี นครนายก พะเยา ระนอง สระบุรี
กาฬสินธุ์ นครปฐม พังงา ระยอง สิงห์บุรี
กำแพงเพชร นครพนม พัทลุง ราชบุรี สุโขทัย
ขอนแก่น นครราชสีมา พิจิตร ลพบุรี สุพรรณบุรี
จันทบุรี นครศรีธรรมราช พิษณุโลก ลำปาง สุราษฎร์ธานี
ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ เพชรบุรี ลำพูน สุรินทร์
ชลบุรี นนทบุรี เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย
ชัยนาท นราธิวาส แพร่ ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู
ชัยภูมิ น่าน ภูเก็ต สกลนคร อ่างทอง
ชุมพร บุรีรัมย์ มหาสารคาม สงขลา อำนาจเจริญ
เชียงราย ปทุมธานี มุกดาหาร สตูล อุดรธานี
เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ แม่ฮ่องสอน สมุทรปราการ อุตรดิตถ์
ตรัง ปราจีนบุรี ยโสธร สมุทรสงคราม อุทัยธานี
ตราด ปัตตานี ยะลา สมุทรสาคร อุบลราชธานี
สรุปผลการรายงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระยะต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2554
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

ติดต่อผู้เกี่ยวข้อง

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามภูมิภาค แยกรายจังหวัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์และโทรสาร